Author Archives: Admin

Så fungerar Offsettryck

Offsettryck har funnits i över hundra år, och är fortfarande den dominerande tryckmetoden. Ursprungligen användes den för att trycka på metall, och dess nuvarande användningsområde upptäcktes faktiskt av misstag. Offsettryck fungerar så att en plåtcylinder, på vilken tryckmönstret finns, roterar mot en cylinder beklädd med gummi, och på den över för det som ska tryckas. Under denna gummicylinder matar man så in det papper som är tryckmönstrets slutdestination. Detta är i korthet hur offsettryck går till, och det är i princip så rakt på sak som det låter.

Det kan verka konstigt att man har ett extrasteg mellan plåtcylindern och pappret. Men det är där misstaget kommer in, det var Ira Washington Rubel som 1903 inte matade in ett papper i offsettryckmaskinen. På den tiden användes gummicylindern som motvikt, och trycket på pappret kom från metallcylindern. Han såg då att tryckmönstret överfördes till gummicylindern. När han sedan provade att mata in ett papper i tryckpressen, så kom trycktexten på båda sidor – men den sida som trycktes från gummicylindern hade klarare och skarpare tryck än den sida som kom från plåtcylindern. Skälet till att det är på det viset är enkelt, den mjukare gummiklädda cylindern är mildare mot pappret.

Offsettryck har på senare år börjat få konkurrens från främst digital tryckning, men är än så länge den tryckmetod som lämpar sig bäst vid tryckning av större volymer. Och även om utvecklingen har gått framåt, så fungerar offsettryck än idag på i princip samma sätt som för hundra år sedan.

Så fungerar Flexografi

Flexografi är en tryckmetod som vid en första anblick ser ut som offsettryck. Det finns dock betydande skillnader mellan de båda, och de används till olika saker. Flexografi fungerar så att en cylinder doppas i färg, och sedan färgar av sig på en gummicylinder. Denna gummicylinder fungerar sedan som en en stämpel, i och med att tryckmönstret finns ”inristat” på den. Precis som i offsettryck så matas det som ska tryckas in mellan ”tryckstämpelcylindern” och en cylinder som fungerar som motstånd. För att sedan färgen ska bli jämn, finns en skrapa som skrapar rent färgen från färgcylindern, innan den doppas.

Flexografi används främst för att trycka på sådant som inte är papper, till exempel cellofan, plast och wellpapp. Det gör att flexografi är vanligt inom till exempel livsmedelsindustrin, för tryck på etiketter, mjölkpaket och så vidare. Även för tryck av tapeter använder man sig vanligtvis av flexografi. Ursprungligen var flexografi långt mindre exakt än offsettryck. Tryckmetoden uppfanns på 1890-talet, och fick snabbt ett rätt dåligt rykte, då det bläck som användes lätt smetades ut. Det bläck som användes ansågs också vara en hälsofara, vilket gjorde att tryckmetoden inte kunde användas till det som var dess styrka, matvaruprodukter Men förbättrad teknik har avsevärt förbättrat hur detaljerat tryckmönstret kan vara, och man började också använda sig av mindre hälsofarligt bläck.

Även om flexografi har ett stort användningsområde, så står det ändå lite i skuggan av offsettryck. Men då ingen annan tryckmetod riktigt kan ersätta flexografi, så kommer den antagligen att fortsätta att existera länge än.

Så fungerar Digitaltryck

Vi på Bookleaf tänkte bjuda på lite läsning här i bloggen om hur det fungerar på ett tryckeri, så vi har låtit våra tryckare Roger och Ulrik berätta om de olika varianterna och teknikerna man använder när man trycker. Trevlig läsning!

Exakt vad digitaltryck är är lite svårt att besvara. Det är inte en tryckmetod, utan flera. Dessa har dock vissa gemensamma drag. Grunden i digitaltryck är att man inte behöver tryckplåtar, hela processen från dator till färdig produkt sker utan mellanled. I princip är det ingen skillnad mellan digitaltryck och en vanlig skrivare. Det är då mest storlek och kvalitet det handlar om. Det gör att digitaltryck är speciellt väl lämpat för tryck av små upplagor, då man slipper all kostnad för att skapa tryckplåtar och starta upp tryckpressen. Då det hela sker digitalt, passar det också väl om varje upplaga som tryck behöver exempelvis numreras.

Digitaltryck är som sagt samma sak som en vanlig skrivare i grund och botten. De två vanligaste tryckmetoderna är därför bläck (bläckstråleskrivare) och toner (laserskrivare). Toner är en sorts pulver, som på olika sätt fästs på det papper som ska tryckas på, vanligtvis genom någon form av uppvärmning. Bläck å andra sidan sprutas på olika sätt fast på pappret. Än så länge är offsettryck bättre lämpat för större upplagor, men i takt med utvecklingen kommer digitaltryck allt närmare i prisvärde även där. Det är inte osannolikt att digitaltryck inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att ersätta offsettryck nästan helt och hållet.

Att kostnaden för små upplagor inte är så stor innebär en mängd fördelar, man behöver exempelvis inte hålla en stor upplaga i lager, utan kan i princip trycka nytt alltefter kunder beställer, ”print on demand”. Kvalitetsmässigt är digitaltryck redan i nivå med offsettryck.

På Bookleaf har vi bland annat en Xerox DocuTech 180 , läs mer om den på Xerox hemsida.