Så fungerar Offsettryck

Offsettryck har funnits i över hundra år, och är fortfarande den dominerande tryckmetoden. Ursprungligen användes den för att trycka på metall, och dess nuvarande användningsområde upptäcktes faktiskt av misstag. Offsettryck fungerar så att en plåtcylinder, på vilken tryckmönstret finns, roterar mot en cylinder beklädd med gummi, och på den över för det som ska tryckas. Under denna gummicylinder matar man så in det papper som är tryckmönstrets slutdestination. Detta är i korthet hur offsettryck går till, och det är i princip så rakt på sak som det låter.

Det kan verka konstigt att man har ett extrasteg mellan plåtcylindern och pappret. Men det är där misstaget kommer in, det var Ira Washington Rubel som 1903 inte matade in ett papper i offsettryckmaskinen. På den tiden användes gummicylindern som motvikt, och trycket på pappret kom från metallcylindern. Han såg då att tryckmönstret överfördes till gummicylindern. När han sedan provade att mata in ett papper i tryckpressen, så kom trycktexten på båda sidor – men den sida som trycktes från gummicylindern hade klarare och skarpare tryck än den sida som kom från plåtcylindern. Skälet till att det är på det viset är enkelt, den mjukare gummiklädda cylindern är mildare mot pappret.

Offsettryck har på senare år börjat få konkurrens från främst digital tryckning, men är än så länge den tryckmetod som lämpar sig bäst vid tryckning av större volymer. Och även om utvecklingen har gått framåt, så fungerar offsettryck än idag på i princip samma sätt som för hundra år sedan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *